"

Vzdělávání ve franchisingu

07. 12. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Ten, kdo se rozhodne začít podnikat formou franchisingu (zakoupí franchisu), získává ucelený balíček výhod, který franchisor (franšízor) za léta vytvořil a zejména získává dobře zdokumentované know-how, podle kterého může začít provozovat svůj podnik. Máte-li v hlavě nápad nebo již dokonce vlastníte zajímavou provozovnu, případně síť provozoven, pak se zamyslete nad dalším způsobem rozšiřování vašeho nápadu nebo sítě.

Cílem Školy franchisingu je poskytnout přehled o rozsahu nutných znalostí a zkušeností, které musíte mít dříve, než koupíte licenci určité značky, případně než zahájíte expanzi své vlastní značky.

Ucelené informace o franchisovém podnikání není kde získat. Literatura v českém jazyce je naprosto nedostatečná. Téma franchisingu (franšízingu) chybí na středních i vysokých školách. Šíření informací brání také pečlivá ochrana know-how ze strany franchisorů, která nedovoluje nikomu proniknout do pravidel a souvislostí jejich podnikání. Franchisant, jako provozovatel „značky“ v konkrétním regionu, nesmí (mimo síť) poskytovat téměř žádné informace o vedení svého podniku.

Franchise & Retail Academy, poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka za spolupráce a podpory ČAF připravují otevření dalšího ročníku Školy franchisingu. Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků.

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2018. Přihlásit se můžete na e-mailu info@franchising-academy.cz. Přihlášení je případně možné též telefonicky na čísle 603 203 828.

Škola franchisingu je jednou z mála příležitostí v ČR, kde lze získat přehledné informace o tom, jak začít podnikat formou franchisingu. Každý blok školy má svoji neopakovatelnou atmosféru díky zajímavým osobnostem, které se tu setkávají a vzájemně poznávají. Účastníci kurzů živě diskutují mezi sebou, porovnávají své názory s názorem a praxí ostatních i poradce. Základní lektorský tým je tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystoupí manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol. Na příklad:

  • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc, VŠH Praha
  • Ing. Vladimíra Filipová, PhD., VŠE Praha
  • Waltraud Martius, SYNCON, Rakousko
  • RNDr. Jiří Lošťák , franchisový poradce
  • Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce
  • Mgr. Martina Parusová, advokátka AK KŠB Praha
  • Jinřich Ginter, novinář, zpravodaj, lektor, specialista na PR
  • Ing. Lubomír Milek, specialista na franchising ve službách

Hodnocení studia na škole franchisingu je náročné. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Po úspěšném absolvování školy, obdrží každý absolvent Certifikát.

Více informací naleznete na adrese: www.franchising-academy.cz nebo www.lostak.cz.

 

RNDr. Jiří Lošťák (*1963) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát. Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Aktuálně studuje Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomie a management. Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice.

Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI