"

Vzdělávání ve franchisingu

09. 01. 2017 , aktualizace: 03. 04. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Franchising... Obecný pojem, který v sobě skrývá: jedinečný nápad, zkušenosti, značku, popsané know-how, grafiku, ekonomiku, informační systém, právo, ale také dlouholetou práci a značnou finanční investici franchisora (poskytovatele franchisy) – léta hledání nejoptimálnější formy podnikání, způsobu komunikace mezi členy franchisové sítě, zlepšování know-how, zdokonalování Provozní příručky, hledání vhodných míst a partnerů k expanzi, hledání univerzálních řešení problémů atd.

Ten, kdo se rozhodne začít podnikat formou franchisingu (zakoupí franchisu), získává ucelený balíček výhod, který franchisor za léta vytvořil a zejména získává dobře zdokumentované know-how, podle kterého může začít provozovat svůj podnik.

Máte-li v hlavě nápad nebo již dokonce vlastníte zajímavou provozovnu, případně síť provozoven, pak se zamyslete nad dalším způsobem rozšiřování vašeho nápadu nebo sítě.

V budoucnosti uspějí pouze ti, kteří síť tvoří nebo ti, kteří se do ní zapojí.

Cílem kurzů franchisingu je poskytnout přehled o rozsahu nutných znalostí a zkušeností, které musíte mít dříve, než koupíte licenci určité značky, případně než zahájíte expanzi své vlastní značky. 

„Nepřipravenost a naivita, s kterou jdou někteří lidé do franchisového podnikání, je až zarážející!“ uvádí Jiří Lošťák. Současně však jejich neznalost omlouvá a připomíná, že informace o franchisovém podnikání není kde získat. Literatura v českém jazyce je naprosto nedostatečná. Téma franchisingu chybí na středních i vysokých školách. V ČR pracuje velmi dobře Česká asociace franchisingu, která pořádá řadu tematických seminářů a také organizuje mezinárodní konferenci FRANCHISING FORUM. Přes asociaci lze získat řadu informací a zejména kontakty na kvalitní franchisové koncepty, poradce, právníky (www.czech-franchise.cz).

Šíření informací brání také pečlivá ochrana know-how ze strany franchisorů, která nedovoluje nikomu proniknout do pravidel a souvislostí jejich podnikání. Franchisant, jako provozovatel „značky“ v konkrétním regionu, nesmí (mimo síť) poskytovat téměř žádné informace o vedení svého podniku.

Kurzy franchisingu RNDr. Jiřího Lošťáka jsou aktuálně jednou z mála možností v ČR, kde můžete získat přehledné informace o tom, jak začít podnikat formou franchisingu. 

Každý kurz má svoji neopakovatelnou atmosféru díky zajímavým osobnostem, které se tu setkávají a vzájemně poznávají. Účastníci kurzů živě diskutují mezi sebou, porovnávají své názory s názorem a praxí ostatních i poradce. Součástí vybraných kurzů je i beseda se zkušeným franchisorem, který se podělí o své zážitky s vývojem i rozvojem své franchisové sítě. Účastníci mohou ihned porovnat teorii s praxí. Dalším hostem bývá zkušený advokát z právní kanceláře, která zastupuje významné franchisory v Evropě a umí řešit i problémy franchisantů uvnitř franchisových sítí.

Účastníci odchází s cenným materiálem a s informacemi, které svým charakterem jsou jedinečné.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI