"

O Škole franchisingu v rozhovoru s Jiřím Krajčou

13. 12. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Jak vznikla škola franchisingu?

Nápad vytvořit komplexní vzdělávací projekt ve franchisingu vznikl na někdy v roce 2010. V českém prostředí není dostatek literatury k franchisingu, chybí informace, které by seznámily zájemce o stavbu a provozování franchisového konceptu, se zákonitostmi a zvláštnostmi franchisového podnikání.

Pro tento projekt se spojily Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka a vytvořily koncept Školy franchisingu. První ročník proběhl v roce 2011. Do dneška jsme proškolili téměř sto odborníků ve franchisingu. Na Škole franchisingu přednášejí největší odborníci z různých oborů franchisingu ze tří zemí. Tím škola franchisingu získává mezinárodní rozměr s důrazem na praktické zkušenosti z oblasti franchisingu. Velmi významně prestiži školy napomáhá partnerství s ČAF. Bez spolupráce s ČAF by se jen velmi těžko získávali odborníci z praxe, kteří se s účastníky školy dělí o praktické zkušenosti z franchisingu.

Kdo se může do Školy franchisingu přihlásit? Pro koho je určena?

Přihlásit se může zájemce o franchising, tedy člověk, který chce podnikat formou franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty.

Může jím být zaměstnanec/manager franchisingové centrály, který se chce zlepšit ve znalostech o franchisingu, příp. porovnat své znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty a inspiraci.

Podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své sítě na franchisingový koncept.

Student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále specializovat na franchisingové podnikání, manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět více franchisingu a dokázat přizpůsobit nabídku aktuálním moderním trendům ve franchisingu, novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem získat hlubší znalosti o franchisingu.

Hlavně všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu.

Jak probíhá výuka? 

Celá škola probíhá formou osmi jednodenních bloků a to zpravidla ve čtvrtek. Bloky jsou rozděleny do následujících témat: Franchisový systém, Franchisová smlouva a právo ve franchisingu, Manuály - základ franchisového konceptu, Controlling franchisového systému, Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu, Komunikační dovednosti a obchodní jednání, Marketing jako nástroj franchisového podnikání a Faktory úspěchu ve franchisovém systému.

Kdo bude přednášet?

Základní tým je tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystupují manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol a další odborníci ve franchisingu.

Mezi přednášející patří: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc, VŠH Praha, Ing. Vladimíra Filipová, PhD., VŠE Praha, Ing. Jozef Orgonáš, Ekonomická universita Bratislava, Waltraud Martius, SYNCON, Rakousko, RNDr. Jiří Lošťák , franchisový poradce, Mgr. Martina Parusová, advokátka AK KŠB Praha, JUDr. Halka Pohlová, advokátka Noer, Jinřich Ginter, novinář, zpravodaj, lektor, specialista na PR, Jan Gonda, ředitel a majitel sítě Naturhouse, Ing. Lubomír Milek, specialista na franchising ve službách, ředitel C21 a další.

Změnilo se něco za dobu fungování projektu? (např. bylo třeba zařadit nové téma, apod.)

Základní tematické okruhy zůstávají stejné. Chceme, aby každý student měl garantovanou strukturu problematiky franchisového podnikání. Mění se někteří lektoři, kteří přicházejí s novými pohledy a názory na franchisingu. Každý rok se také mění struktura externích přednášejících, hostů, kteří zastupují franchisové koncepty s praktickými postřehy z praxe.

Jaké máte další plány s rozvojem Školy franchisingu?

Ambicí Školy franchisingu je přeměnit koncept na vysokoškolský studijní obor. Každopádně další ročník Školy franchisingu začíná v únoru příštího roku. Pro další vývoj doporučuji sledovat stránky Franchise & Retail Academy.

Děkujeme Vám za rozhovor.

 

 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI